Sejm znowelizował we wtorek ustawę o odnawialnych źródłach energii. Dzięki temu możliwe będzie odroczenie – o pół roku – wejścia w życie kluczowej części ustawy o OZE regulującej m. in. kwestię aukcji i system wsparcia dla prosumentów.