Służby celne krajów Unii Europejskiej sprawdzają kontenery z panelami fotowoltaicznymi przywiezionymi z Chin. Celem kontroli jest zweryfikowanie, czy Chińczycy przestrzegają zasad importu paneli PV ustanowionych w ramach porozumienia zawartego między Komisją Europejską i Pekinem w połowie 2013 r.