58 proc. ankietowanych w badaniu TNS OBOP wie, że ma prawo zmienić swojego sprzedawcę energii elektrycznej, jednak tylko kilkanaście procent chciałoby z tego prawa skorzystać.