Kogeneracja miała 81,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 86,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.