Odnosząc się do twierdzeń kontrahentów Polskiej Energii – Pierwszej Kompanii Handlowej sp. z o.o. (w likwidacji) – zwanej dalej PKH – Tauron podkreślił, że wszelkie działania podejmowane przez tą spółkę oraz jej wspólnika były i są zgodne z przepisami prawa polskiego, umowami o ochronie inwestycji zagranicznych, zasadami lojalności kontraktowej oraz dobrymi obyczajami handlowymi.