Badaniom naukowym i edukacji ma służyć dom autonomiczny – budynek samowystarczalny pod względem energetycznym – zbudowany w Podzamczu k. Chęcin (Świętokrzyskie). W pracach mają brać udział studenci i naukowcy Politechniki Świętokrzyskiej.