Pomysł na stworzenie systemu rozproszonych czujników rejestrujących zanieczyszczenia powietrza zdobył nagrodę główną podczas zorganizowanego po raz pierwszy w Krakowie Smogathonu. Jego uczestnicy szukali najlepszych rozwiązań w walce ze smogiem.