Świat w ciągu następnych 25 lat, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię, stanie się coraz bardziej zależny od różnych źródeł, w tym węgla. Według prognoz globalna produkcja energii wzrośnie z 21 224 TWh w 2010 roku do 33 370 TWh w 2030 r. Udział węgla w rynku energii zwiększy się w krajach rozwijających się, ponieważ jest to jedno z najtańszych źródeł energii, którego obfite rezerwy znajdują się w USA, Rosji, Chinach, Australii i Indiach.