Tauron realizuje plan inwestycyjny zawarty w „Strategii Korporacyjnej dla Grupy Tauron na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2023”. Projekty inwestycyjne są finansowane ze środków własnych i zewnętrznych. Celem planowanego na listopad podniesienia kapitału jest wsparcie tego programu.