Tauron Wytwarzanie rozstrzygnął przetarg na wykonanie części dokumentacji technicznej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę bloku gazowego w Elektrociepłowni Katowice.