Grupa Tauron, która zużywa pół mln ton biomasy rocznie, rozważa w przyszłości pozyskiwanie tego paliwa z własnych źródeł, w ramach – jak symbolicznie nazwano tę koncepcję – tzw. zielonej kopalni. Potrzebne uprawy mogłyby powstać na Podkarpaciu i w Małopolsce.