Tauron Dystrybucja uruchomił aplikację, służącą m.in. powiadamianiu klientów biznesowych o przerwach w dostawach energii elektrycznej. System sam rozpoznaje, których odbiorców objęła awaria lub którzy nie będą mieli energii z powodu planowanych wyłączeń.