W instalacjach grzewczych wykorzystuje się różne metody diagnostyki. Jednym z parametrów pozwalającym na diagnostykę układów ogrzewania jest temperatura. Można ją określać wykorzystując techniki pomiarowe bazujące na metodach kontaktowych i bezkontaktowych. Pomiary parametrów metodami kontaktowymi nie zawsze dają pełną informację na temat pola temperatur badanej powierzchni. Bywa tak podczas stosowania termometrów oporowych, termoelektrycznych, i mimo, że istnieją metody kontaktowe pozwalające określić pole temperatur są one jednak trudne w realizacji, oraz często posiadają wąski zakres pomiarowy (materiały ciekłokrystaliczne). Alternatywą pozwalającą