Już na szczycie klimatycznym w Warszawie w 2013 r., który służył przygotowaniu do paryskiej konferencji, kraje rozwinięte zobowiązały się, że będą przeznaczać na walkę ze zmianami klimatu co najmniej 10 mld dolarów rocznie ze środków publicznych, mobilizując równolegle środki prywatne. W efekcie od 2020 r. na walkę ze zmianami klimatu ma być do dyspozycji kwota rzędu 100 mld dolarów rocznie.