Komisja Europejska potwierdziła, że zleciła odpowiednim inspektorom przeprowadzenie w sposób niezapowiedziany kontroli w siedzibach przedsiębiorstw zajmujących się giełdową wymianą energii elektrycznej.