W ubiegły piątek PSE Operator podpisał z Tauronem Wytwarzanie umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.