Jak poinformował BiznesAlert.pl, EurActiv.com komunikuje, że koncepcja Unii Energetycznej, która ma zostać przedstawiona przez Komisję Europejską 25 lutego uwzględnia powołanie jednego organu nadzorczego dla europejskiego sektora energetycznego. Ma on egzekwować wdrażanie dyrektyw energetycznych przez kraje członkowskie. Środowiska ekologiczne lansują także wiążące cele klimatyczne.