Po 2015 roku istnieje ryzyko okresowego braku możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną – pisze „Rzeczpospolita” powołując się na ostanie Sprawozdanie z Działalności Prezesa URE.