Rozpoczęła się kolejna kampania promocyjną Urzędu Regulacji Energetyki skierowana do gospodarstwach domowych, której celem jest informowanie o przysługujących odbiorcom energii elektrycznej prawach i korzyściach.