Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z początku grudnia uznał Towarową Giełdę Energii za tzw. Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO).