Dlaczego nie powstają u nas nowe moce próbował, podczas dzisiejszej debaty na temat inwestycji w moce szczytowe, interwencyjne i regulacyjne do 2020 r., odpowiedzieć prezes Urzędu Regulacji energetyki Marek Woszczyk. Według niego zmiany wymaga między innymi funkcjonujący w Polsce model regulacyjny.