Kompromisowy zapis artykułu o tzw. taryfach gwarantowanych proponuje grupa senatorów PO do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Według senatora Kazimierza Kleiny, poprawka może pogodzić racje rządu i tzw. prosumentów, popieranych m.in. przez PSL.