PGE zaprosiła wykonawców do składania ofert na budowę bloku w Elektrowni Tutrów, a termin otwarcia ofert wyznaczono na sierpień.