Polskie elektrownie wiatrowe wyprodukują w tym roku tyle energii, ile rocznie zużywa Warszawa – szacuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.