W Tczewie na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej na osiedlu Staszica krakowska firma zamierza wybudować elektrociepłownię biogazową, ale sprzeciw dla projektu rośnie.