20 mln zł kosztowała budowa pierwszej na Warmii i Mazurach biogazowni rolniczej w Boleszynie koło Grodziczna. Otwarta w piątek instalacja zasili w energię elektryczną i cieplną gospodarstwa domowe oraz szkołę i świetlicę wiejską.