PGE GiEK podpisało z konsorcjum, w skład którego wchodzi Budimex, aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów – podał Budimex. Aneks zwiększa wartość umowy o 280 mln zł (z czego 25 proc. przypada na Budimex) i przedłuża termin zakończenia budowy o 9 miesięcy.