Ogłoszenie 1 września Światowym Dniem Modlitw o Ochronę Stworzenia to kolejna inicjatywa papieża Franciszka dedykowana środowisku naturalnemu po jego encyklice „Laudato si` „. „Ekologiczny przełom” jego pontyfikatu został zapowiedziany już na jego początku.