Długookresowy rachunek ekonomiczny jednoznacznie wskazuje, że w USA energia jądrowa jest konkurencyjna wobec innych źródeł, nawet przy niskiej obecnie cenie gazu – mówi wiceprezes koncernu Westinghouse na Europę Michael Kirst.