Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zakończył ogłoszony na początku roku konkursu na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.