5 czerwca 2012 r. wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik została wybrana przewodniczącą Zespołu ds. wyboru projektów Międzynarodowej Agencji Energii Odnawianej IRENA.