Enea podała dodatkowe informacje dotyczące jej nowego produktu pn. „Energia z ubezpieczeniem”, o którym pisaliśmy 17 listopada.