Państwowa Agencja Atomistyki popisała umowę o współpracy z francuskim urzędem dozoru jądrowego ASN. Porozumienie to ma umożliwić wymianę informacji dotyczących licencjonowania obiektów jądrowych, np. elektrowni – wskazuje się w komunikacie PAA.