Enea Wytwarzanie wybrała wykonawcę modernizacji kotłów bloków 3 i 4 w Elektrowni Kozienice.