Przychody ze sprzedaży Grupy ZE PAK w 2014 roku w porównaniu z 2013 rokiem spadły o nieco ponad 3 proc., ale to towarzyszył temu ostry spadek zysków, wynik operacyjny był niższy od osiągniętego rok wcześniej ponad dwukrotnie, a w wynik netto prawie trzykrotnie.