W I kwartale 2012 roku Grupa PGE osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 7.908,2 mln zł, co oznacza 9-procentowy wzrost w porównaniu do przychodów wypracowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto grupy wzrósł o 26 proc.