W ubiegłym roku E.ON wypracował o około 7 proc. niższe niż rok wcześniej przychody ze sprzedaży oraz zanotował 24-procentowy spadek wyniku netto i to po wyłączeniu tzw. czynników nadzwyczajnych. 2014 rok był więc kolejnym rokiem, w którym niemiecka grupa energetyczna nie zdołała powstrzymać spadku wyników.