Zapadły kolejne wyroki przyznające elektrowniom i elektrociepłowniom wyższe rekompensaty za rozwiązanie kontraktów długoterminowych (KDT). Tymczasem obsługujący system Zarządca Rozliczeń już rok temu sygnalizował, że może nie mieć z czego pokryć rosnących zobowiązań, które w najgorszym dla niego wypadku przekroczyłyby 1,4 mld zł.