Na 30 maja zaplanowano Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE GiEK, które ma zająć się między innymi podjęciem uchwał w sprawie Elektrowni Puławy oraz wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych.