Z opublikowanej we wtorek przez Urząd Regulacji Energetyki informacji na wysokości średniej cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wynika, że w trzecim kwartale średnia wzrosła o ok. 1,5 proc.