Zarząd ZE PAK przesłał do mediów oświadczenie, w którym komentuję uwarunkowania zewnętrzne, które wpłynęły na obecną sytuację spółki oraz przedstawia działania, które chce podjąć w celu jej poprawy.