Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna ogłosił dzisiaj zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zajmie się ono między innymi uchwałami zmieniającymi statut spółki.