Prezes Tauronu chce do końca I kwartału zakończyć przegląd strategii spółki, przeanalizuje projekt budowy bloku w elektrowni Łagisza – poinformował prezes Remigiusz Nowakowski.