Przychody ze sprzedaży Grupy ZE PAK za trzy kwartały 2015 roku były większe o ponad 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, ale zysk operacyjny spadł ponad dwukrotnie, a wynik netto trzykrotnie.