29 maja do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wpłynął wniosek Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w sprawie przejęcie kontroli nad Kopalnią Węgla Brunatnego „Konin” oraz Kopalnią Węgla Brunatnego „Adamów”.