Na plac budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy dostarczono już turbinę i generator. Zakończenie prac przy inwestycji planowane jest na koniec bieżącego roku.