„Zielony Nowy Ład” – wizja przebudowy gospodarki, oparta na koncepcji zrównoważonego rozwoju i uwzględniająca politykę społeczną i ekologiczną – jest rozwiązaniem obecnych kryzysów – przekonywali Zieloni podczas piątkowej debaty w Warszawie.