Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kogeneracji powołało w dniu 13 stycznia br. nowego członka rady nadzorczej spółki.