Zgodnie z piątkową decyzją zwyczajnego walnego zgromadzenie akcjonariuszy Enei rada nadzorcza spółki od początku lipca pracuje w zmienionym dziewięcioosobowym składzie. W nowej radzie Enei będzie pracowało trzech nowych członków.