27 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza PGE Energia Odnawialna przyjęła rezygnację Jacka Podlewskiego z pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz podjęła uchwałę o odwołaniu z zarządu wiceprezesa spółki, Tadeusza Grucy. Zmiany nastąpiły również w zarządzie PGE Obrót, gdzie odwołany został prezes – Henryk Małecki oraz wiceprezes Jacek Szydło.